Predajca

Názov:SATTVA s.r.o.
IČO:36650196
DIČ:2022199267
IČ DPH:SK2022199267
Mesto:Banská Bytrica
PSČ:974 01
Adresa:Horná 51
Telefón:048/414 65 78
E-mail:martin@sattva.sk; zdeno@sattva.sk
Kontakt:Zdenko Jaroušek
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č. 11768/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93